Wybierz swój język

   Strona ks. Bolesława Szewca

Wiara i Eucharystia

Życiorys ks. Tadeusza Dajczera

Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer, ur. 10 sierpnia 1931 roku, zm. 8 września 2009, był kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym 7 sierpnia 1955 roku przez ks. biskupa Wacława Majewskiego. Ukończył Wydział Teologiczny w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitował się w roku 1981, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych otrzymał trzynaście lat później. W latach 1973-2001 pracował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był pierwszym kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii na Wydziale Teologicznym tej Uczelni. Był wysoko ocenianym przez władze Uczelni wykładowcą, wielce szanowanym przez młodzież akademicką.

Był poszukiwanym kierownikiem duchowym. W 1985 roku założył Ruch Rodzin Nazaretańskich.
Był autorem wielu znakomitych publikacji naukowych i z dziedziny życia duchowego. W roku 1992 wydał światowy bestseller w dziedzinie duchowości – Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, którego łączny nakład w Polsce przekroczył 170 000 egz. (ponad 25 wydań), a w innych krajach świata ponad 140 000 (ok. 80 wydań w 28 językach, w 35 krajach).
Oblicze Autora oddają najpełniej Rozważania o Eucharystii – seria sześciu książek wydanych przez Wydawnictwo FIDEI (Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość, Przymnóż nam wiary, Sakrament obecności, Mocą wiary oraz Nieodkryty Dar). Poszczególne książki poprzedzają wymowne wprowadzenia kard. Stanisława Dziwisza, abp. Józefa Michalika, abp. Alfonsa Nossola oraz bp. Wacława Depo.
Ksiądz Profesor był wybitnym religioznawcą, jednak swoje życia kapłańskie poświęcił całkowicie szerzeniu czci i głębszego umiłowania Chrystusa Eucharystycznego, o czym świadczą książki z ostatnio wydanej serii wprowadzające w pogłębione życie wiarą i Eucharystią, które rozchodzą się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i zdobywają uznanie hierarchów, o czym świadczą listy i wypowiedzi trafiające do Wydawnictwa FIDEI. Szybko też postępują ich tłumaczenia na języki obce.

(www.fidei.pl

(Zdjęcie ks. Dajczera na tej stronie jest własnością ks. Bolesława Szewca, który zgadza się na swobodne korzystanie z niego na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 PL)