Wybierz swój język

   Strona ks. Bolesława Szewca

Wiara i Eucharystia

Fr Bryan Storey

Ks. Bryan Sydney Storey

urodził się 8 maja 1933, w Londynie, w anglikańskiej rodzinie Dorothy i Sydneya Storey. Miał młodszego brata Keitha[1]. Uczył się w Szkole im. Henryego Thorntona w Clapham w Londynie. Z powodu zagrożenia Londynu bombardowaniem w 1940 wraz z bratem i grupą młodzieży był ewakuowany do Tintagel w Kornwalii. Tam obudziła się w nim żywa wiara w Boga pod dużym wpływem kanonika Arthura Cuthberta Cannera z anglikańskiego kościoła świętego Materiana w Tintagel. Po wojnie w 1948 przystąpił do Kościoła katolickiego. Pracował w Londynie w różnych firmach zajmujących się księgowością. Następnie odbył dwuletnią obowiązkową służbę wojskową jako urzędnik w Królewskich Siłach Powietrznych (RAF). Potem w latach 1953-1960 studiował w dwóch katolickich seminariach duchownych św. Augustyna w Walworth (Londyn) i św. Jana w Wonersh w Hrabstwie Surrey. Dnia 16 czerwca 1960 w kościele św. Anselma w Tooting Bec (Londyn) został wyświę­cony na kapłana dla Diecezji Southwark przez Abpa Cowderoy. Przez jedenaście lat pracował jako wikariusz w Hove w Hrabstwie Sussex, które w 1965 roku znalazło się w nowo utworzonej Diecezji Arundel i Brighton, a on wszedł w skład jej prezbiterium. W latach 1964-1971 był członkiem, a potem dyrektorem Rady Poradnictwa Małżeństwom Katolickim (Catholic Marriage Advisory Coun­cil) w swojej diecezji, pracując też przez trzy lata w Misji Kornwalijskiej.

W 1971 z powodów osobistych przeniósł się na krótki czas do Kornwalii, jednak pozostał tam przez 47 lat do końca swojego życia. Przez dwa lata pomagał Regularnym Kanonikom Lateranejskim w Bodmin obsługiwać 16 placówek misyjnych w Kornwalii, a od roku 1973 był odpowiedzialny za Kościół Misyjny św. Pawła w Tintagel w Kornwalii, w diecezji Plymouth, w południowo-zachodniej Anglii. Zainicjował Międzynaro­dową Krucjatę na Rzecz Poprawy Obyczajów (International Crusade for Moral Reform), której celem jest propagowanie czystości zgodnej z Encykliką Pawła VI Humanae vitae i niezbędnej dla integralności osoby ludzkiej. Propagował adorację Eucharystyczną. Pisał wiele komentarzy dla prasy katolickiej. Od 2008 roku stał się wybitnym interpretatorem i redaktorem pism ks. Tadeusza Dajczera w języku angielskim, które poruszają wielu czytelników w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Zmarł 26 lipca 2018 w Truro w Kornwalii.

 

[1] Por. https://www.indcatholicnews.com/news/35381 i https://www.faith.org.uk/article/father-bryan-storey-rip-1933-2018-1