Strona ks. Bolesława Szewca

ks. Bolesław Szewc

 

Rozważania o wierze jako uniwersalna książka katolicka

 

Młoda lingwistka, Rosjanka, chodziła do pewnej nietypowej moskiewskiej cerkwi, gdzie można było kupić książki katolickie, co jest niezwykłe w prawosławiu. I tam właśnie ok. 1997 roku kupiła Pазмышлeния o вepeRozważania o wierze ks. Tadeusza Dajczera po rosyjsku wydane w Nowosybirsku. Tę książkę wybrała i uznała ją za najlepsze dzieło o wierze. Dzisiaj jest katolicką siostrą zakonną, pracuje w Rosji. Posługuje się w swojej pracy książkami ks. Tadeusza Dajczera, również tymi eucharystycznymi, z których jedną przetłumaczyła na rosyjski. 

W Hiszpanii przed wieloma laty książka Meditaciones sobre la feRozważania o wierze po hiszpańsku – trafiła do spisu lektur zalecanych klerykom. Wielu ojców duchownych w Polsce polecało, i myślę, że nadal poleca, tę książkę swoim podopiecznym klerykom. Rozważania o wierze rozeszły się w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie w 36 krajach i w 30 językach. Do mnie dotarło stosunkowo niewiele reperkusji, ale skoro się rozchodzą to znaczy, że wielu znajduje w nich impuls do wiary, bądź jej odnowienia. W Internecie można znaleźć liczne świadectwa o tej książce w różnych językach. Znalazłem je w języku angielskim i po polsku. Różni blogerzy, wrażliwi na pewne treści religijne, dają wyraz że ta książka do nich przemawia. Podobno nawet jakiś pastor protestancki bardzo się zainteresował Rozważaniami o wierze. Co sprawia, że to dzieło porusza tak wielu różnych ludzi? Skąd się bierze to zainteresowanie?

 Książka jest pisana w języku ludzkiego doświadczenia. Przez to nie wymaga uprzedniej głębszej wiedzy, czy jakiejś szerszej znajomości teologii. Jak wspomniał o tym o. Radosław Broniek OP, główny mistrz ks. Dajczera w zakresie religioznawstwa, Mircea Eliade, doszedł do wniosku, że człowiek jest istotą religijną i ukuł termin homo religiosus.[1] Będę starał się pokazać na przykładach, że ks. Tadeusz napisał całkowicie katolickie Rozważania o wierze, ale ich forma jest maksymalnie uniwersalna. Jest czytelna i zrozumiała dla homo religiosus z różnych kultur. Dlaczego tak się dzieje?

ks. Bolesław Szewc

„Rozważania o wierze” jako zapowiedź nowego paradygmatu teologicznego

„Rozważania o wierze” ks. Tadeusza Dajczera zdobyły sobie niespotykane jak na literaturę duchową uznanie w Polsce i na świecie, jednak brak jest opracowań naukowych, które wyjaśniałyby tą popularność i uzasadniałyby wartość tego dzieła. Będę starał się wyjaśnić, że dzieje się tak, ponieważ współczesnej teologii, czy szerzej nauce, brakuje narzędzi by adekwatnie zakwalifikować to dzieło i ocenić jego wartość.

Jak odczytywać pisma ks. Tadeusza Dajczera?
Wskazówki metodologiczne

ks. Bolesław Szewc

 

Słowa kluczowe: ks. Tadeusz Dajczer, duchowość, metoda, funkcja dydaktyczna, prowokacja, pociąganie ku Bogu.

Ks. prof. Tadeusz Dajczer w „Rozważaniach o wierze” opisuje epizod z naukowcem, który przyjechał do O. Pio. Znajoma osoba – wybitny naukowiec – odczytała z tego tekstu, że ks. Dajczer stawia w wątpliwość wartość pracy naukowej.

Ks. Bolesław Szewc

 

Metoda i język pism duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczera

 

Słowa kluczowe: Dajczer, duchowość, język, metafora, symbol;

Wprowadzenie

Federico Ruiz – znawca doktryny Św. Jana od Krzyża – we wstępie do monografii na jego temat pisze: „Kilka wieków podejrzliwości i bezpodstawnych oskarżeń, interpretacji jedynie cząstkowych i nieujmujących istoty jego przesłania, pokryły jego obraz skorupą trudnego do przezwyciężenia niezrozumienia.”[1] Przyjrzymy się owemu zjawisku niezrozumienia na przykładzie sytuacji Kościoła w szesnastowiecznej Hiszpanii.

Warszawskie Studia Teologiczne

XXII/1/2009,

Ks. Bolesław Szewc

 

 

 

Poznanie w religiach opartych na Biblii według
I. G. Barboura

Treść : 1. Dane religii; 2. Język religii; 3. Ocena przekonań w religii; 4. Krytyka; Zakończenie.

Słowa kluczowe: Barbour Ian Graeme, religia, poznanie, interpretacja, doświadczenie, język, analogia, metafora, symbol, przypowieść, mit, model, paradygmat, objawienie

Keywords: Barbour Ian Graeme, religion, cognition, interpretation, experience, language, analogy, metaphor, symbol, parable, myth, model, paradigm, revelation

 

Ian Graeme Barbour (1923) jest amerykańskim naukowcem w dziedzinie relacji między religią i nauką. Z wykształcenia jest fizykiem i teologiem. Przez wiele lat wykładał w Carleton College w Northfield, Minnesota, USA. Obecnie jest emerytowanym profesorem nauki, technologii i nauk społecznych. W swojej najbardziej znanej książce Issues in Science and Religion w 1966  roku podał podstawy epistemologiczne, językowe i metodologiczne dla budowania mostów pomiędzy religią i nauką. Przyłącza się on do takich uczonych jak F. Ferré[1], którzy twierdzą, że język religii spełnia również funkcje poznawcze. W obecnej pracy skupimy się na tym co wnoszą jego osiągnięcia do zrozumienia poznawczego aspektu religii.

 

1. Dane religii

Danymi, czyli tym co się poznaje w religii według I. G. Barboura, ogólnie rzecz ujmując są przeżycia i wydarzenia interpretowane za pomocą uprzednio ustalonych kategorii inter­pretacyjnych. W tym rozdziale omówimy pokrótce naturę doświadczenia i religijnego: jego związek z interpretacją, z doświadczeniem, ze wspólnotą oraz w ostatnim podrozdziale przed­stawimy listę typów doświadczenia religijnego zaproponowaną przez I. G. Barboura.

© Bolesław Szewc

Please publish modules in offcanvas position.